Skip to main content

Onderzoek en publieke dienstverlening op het vlak van de fysica en chemie van de atmosfeer van de Aarde en van andere planeten, en de kosmische ruimte.

Vorige week (2 september) was het twee jaar geleden dat PICASSO werd gelanceerd, de eerste CubeSat-missie van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA). De missie heeft de haalbaarheid aangetoond van atmosferische teledetectie en in-situ ionosferische plasmameting met een CubeSat en heeft ons waardevolle lessen geleerd over deze nieuwe technologie.

Op 22 mei 2021 is de Nyiragongo vulkaan (DR Congo) uitgebarsten. Lavastromen hebben een deel van de nabij gelegen stad Goma verwoest en duizenden mensen sloegen op de vlucht. In een studie in Nature, toont een internationaal team van onderzoekers aan dat deze uitbarsting niet kon worden voorspeld.

De 'Principal Investigator' (PI) voor het NOMAD-instrument aan boord van ESA's ExoMars Trace Gas Orbiter - die momenteel in een baan om Mars draait en de planeet observeert - is de groep Planeetattmosferen van het BIRA. Bijgevolg is het aan onze onderzoekers en ingenieurs van deze groep om onder andere te zorgen voor de kalibratie (nagaan hoe nauwkeurig het instrument werkt) en het opzetten en onderhouden van de data pipeline (de software die alle binnenkomende ruwe gegevens omzet in informatie die de wetenschappers kunnen analyseren).

Onderzoekers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie hebben geen energiedrankjes nodig om de lucht in te gaan, ze werken gewoon samen met het team van Dr. Thomas Ruhtz van de Freie Universität Berlin (FUB), dat een vliegtuig ter beschikking heeft. Samen met de Université Libre de Bruxelles (ULB) draagt elk van de drie instituten zijn apparatuur en expertise bij aan de door ESA gefinancierde NITROCAM-campagne voor het meten van luchtverontreiniging door stikstofverbindingen.

Geen PASTA meer voor de Italiaanse astronaute Samantha Cristoforetti, die de achtste astronaut wordt die SMD (Soft Matter Dynamics) zal manipuleren. Zij zal de PASTA-experimentcellen vervangen door die van FOAM-C.

De 15de editie van de tentoonstelling Wetenschap & Cultuur in het Koninklijk Paleis wordt voorgesteld door het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) van 23 juli tot 28 augustus. Na een afwezigheid van twee jaar is het eindelijk weer tijd om de 10 federale wetenschappelijke onderzoeks- en culturele instellingen te ontdekken in de Grote Galerij van het Koninklijk Paleis zelf ! Onder de titel "De toekomst verzekeren" toont de expo dit jaar een kunstwerk, een artefact, een wetenschappelijk instrument of een model dat symbool staat voor de doelstellingen van deze instellingen om te streven naar een betere toekomst. Registratie verplicht!