Skip to main content

A Touch of Space Weather: jingle-wedstrijd

2022-03-10

In het kader van het project "A Touch of Space Weather" organiseert het BIRA een jingle-wedstrijd. Deze richt zich specifiek tot blinde en slechtziende leerlingen uit het secundair onderwijs, maar elke leerling met een sterke verbondenheid met deze groep, en die dit kan motiveren, is evenzeer welkom om deel te nemen. We hopen hiermee de leerlingen te inspireren om hun auditieve, artistieke en muzikale talenten op de proef te stellen en toe te passen voor wetenschappelijke doeleinden. We hopen dat dit thema hen zal stimuleren om de fascinerende wereld van het ruimteweer te ontdekken.

Het project “A Touch of Space Weather”

“A Touch of Space Weather" (kortweg ATOS) is een project dat blinde en slechtziende  middelbare scholieren in staat stelt om ruimteweerwetenschap zelf in handen te nemen. Dit project kreeg in 2021 een EGU Public Engagement Grant toegekend.

Het doel van dit project is om leerkrachten van blinden en slechtzienden een nieuwe aanpak te bieden om complexe STEM-onderwerpen op een creatieve manier te onderwijzen. Een van de belangrijkste activiteiten is de reatie van een reeks audiolessen die ingaan op verschillende wetenschappelijke onderwerpen die te maken hebben met de interactie tussen de zon en de aarde. Denk aan zonneactiviteit, het magnetisch veld van de aarde, noorderlicht, de verkenning van de maan, en nog veel meer. Dit project wil het belang van ruimteweer benadrukken, aangezien het veel aspecten van ons moderne leven beïnvloedt. 3D-geprinte modellen en een tactiele afbeelding zorgen voor hands-on activiteiten als aanvulling op de audiolessen.

Opdracht

Doel

Met deze ATOS-wedstrijd dagen we jullie uit om twee jingles te maken die in de audiolessen gebruikt zullen worden op de volgende manier:

  1. Introductie-jingle: de eerste jingle zal elke audioles introduceren,
  2. Hoofdstuk-jingle: de tweede jingle zal elk afzonderlijk hoofdstuk binnen eenzelfde audioles introduceren.

Beide moeten uiteraard goed bij elkaar passen.

Thema

De jingles moeten in het teken staan van zonneactiviteit, ruimteweer of zelfs zonnestormen. Zoek op het internet naar informatie over ruimteweer of de wisselwerking tussen de zon en de aarde om inspiratie op te doen, of neem een kijkje in de encyclopedie van ons Instituut.

Hoe

Je bent vrij om de vorm te kiezen, d.w.z. je kunt het op de computer maken of op een muziekinstrument spelen, of waarom niet op een zelfgemaakt doe-het-zelf-instrument... Laat je creativiteit de vrije loop!

Het belangrijkste is: het moet iets zijn wat je zelf gemaakt hebt. Reeds bestaande jingles worden niet geaccepteerd!

Duur

  • De introductie-jingle moet ongeveer 8 seconden lang zijn, en zeker niet meer dan 12 seconden.
  • De hoofdstuk-jingle moet ongeveer 4 seconden lang zijn.

Technische aspecten

Om te verzekeren dat je jingles in de audiolessen kunnen verwerkt worden vragen we om je bestanden in standaard audioformaten zoals .wav, .wma of .mp3 door te sturen.

Wie kan deelnemen?

De wedstrijd richt zich specifiek op blinde en slechtziende leerlingen van middelbare scholen. In een inclusief project als ATOS houden we er echter niet van iemand uit te sluiten, dus leerlingen ingeschreven in het secundair, met een sterke verbondenheid met onze belangrijkste doelgroep, zijn ook welkom om deel te nemen indien ze hun deelname kunnen motiveren.  

Prijs

De winnende jingle zal worden aangekondigd op onze website en sociale media. Hij zal worden gebruikt voor de hele set van minimaal 10 audiolessen die binnen het ATOS-project zullen worden gemaakt en die naar medestudenten zullen reizen. Je naam zal uiteraard vermeld worden als deel van ons team.  En... we nodigen jou en je klas graag uit voor een bezoek aan de Pool Ruimte in Ukkel.

Timing

De wedstrijd is geopend vanaf 10 maart 2022. We verwachten je inzending uiterlijk op zondag 8 mei om 23:59.

Alle inzendingen zullen worden geanonimiseerd, waarna een jury bestaande uit wetenschappers, muzikanten en componisten zal beslissen welke inzending de kroon spant! De organisatoren behouden zich het recht voor om geen of meerdere winnaars uit te roepen indien de kwaliteit van de inzendingen dit vereist.

Het resultaat zal publiekelijk worden bekendgemaakt tijdens een voordracht over het "A Touch of Space Weather"-project op de Algemene Vergadering van de European Geosciences Union (EGU) in de week van 23-27 mei 2022, en kort daarna kan je een e-mail in je inbox verwachten.

Inzending

Je neemt deel door dit inzendformulier in te vullen en er je jingle te uploaden tegen uiterlijk 8 mei 2022, 23u59.

Algemene voorwaarden

Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaar je je akkoord met bovenstaande voorwaarden en omschrijving van de wedstrijd. Je verklaart tevens dat jouw werk door jezelf werd bedacht en gemaakt, en dat er geen sprake is van plagiaat. Je stemt ermee in dat jouw inzending de facto kan gebruikt worden door het ATOS-project en het organiserende Federale Wetenschappelijke Instituut BIRA.

Eventuele kosten gemaakt ten gunste van je deelname aan dit project kunnen niet op de organisatie verhaald worden.

Privacy

Wanneer je je inschrijft voor de ATOS jingle-wedstrijd, wordt op het inzendformulier gevraagd naar je voornaam, achternaam, studiejaar, school en klas. Wij zullen ook om je e-mailadres of dat van je ouders vragen, zodat wij contact met je kunnen opnemen in verband met de wedstrijd.

Je gegevens worden bewaard tot 1 september 2022. Indien je werk wordt geselecteerd voor opname in de audiolessen, worden je voor- en achternaam bewaard voor eventuele vermelding achteraf. In dat geval bewaren wij ook je e-mailadres, zodat wij jou ten allen tijde kunnen vragen naar je voorkeuren.

Je gegevens worden in eerste instantie opgeslagen in een Excel-bestand dat gekoppeld is aan Google Forms. Alleen de organisatoren van de ATOS-wedstrijd hebben toegang tot deze gegevens.

Je gegevens worden uitsluitend opgeslagen ten behoeve van de wedstrijd en zullen nooit aan derden worden verstrekt zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Voor vragen in verband met deze wedstrijd kan je contact opnemen met:

Lenka Zychova
Ruimteweerwetenschapster bij het BIRA en initiatiefneemster van het project “A Touch of Space Weather”
Email: Lenka (punt) Zychova (at) aeronomie (punt) be

Karolien Lefever
Hoofd van BIRA’s Communicatiecel
Email: Karolien (punt) Lefever (at) aeronomie (dot) be

Flyer Gesproken videoflyer
JINGLE WEDSTRIJD  Waarom? Onze audioboeken over ruimteweer hebben een leuk en passend deuntje nodig!  WAT? Creëer 2 jingles, van 8 en 4 seconden lang, over het thema zonneactiviteit, ruimteweer en zelfs zonnestormen!  WIE? Blinde en slechtziende leerlingen van het secundair onderwijs kunnen deelnemen, maar ook elke leerling met een sterke verbondenheid met deze groep is welkom!  Wanneer? Ten laatste op 1 mei 2022!  Meer informatie: www.aeronomie.be Video flyer

 

News image 1
News image legend 1
Het educatieve project "A Touch of Space Weather" (ATOS) is gericht op blinde en slechtziende leerlingen van middelbare scholen.