Skip to main content

Onderzoek en publieke dienstverlening op het vlak van de fysica en chemie van de atmosfeer van de Aarde en van andere planeten, en de kosmische ruimte.

De heer Ronald Van der Linden, Algemeen Directeur van de Koninklijke Sterrenwacht van België, is met ingang van 1 februari 2024 aan de slag gegaan als Algemeen Directeur a.i. van het BIRA. Hij volgt Martine De Mazière op, die aangegeven heeft dat zij het algemeen directeurschap van het BIRA wil neerleggen maar actief zal blijven als hoofd van het wetenschappelijk directoraat.

Zondag 11 februari 2024 is het de Internationale Dag van Vrouwen en Meisjes in de Wetenschap. Bij BIRA geloven geloven we dat talenten en mogelijkheden van vrouwen een significant toegevoegde waarde brengen aan onze organisatie. Daarom grijpen we deze dag aan om een eerbetoon te brengen aan een heel bijzondere collega, Martine De Mazière.

Op woensdag 31 januari stond Zijne Majesteit de Belgische Koning Filip voor de deur van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA). Hij werd ontvangen door de directeurs van de drie instituten op de site van de Pool Ruimte, waaronder onze eigen directrice Martine De Mazière. Daarna volgden enkele toelichtingen en presentaties van de onderzoekers zelf.

ESA's volgende missie naar Venus is vandaag officieel 'aangenomen' door het Science Programme Committee van het Agentschap. EnVision zal Venus bestuderen van zijn binnenste kern tot zijn buitenste atmosfeer. Het BIRA gaat mee aan boord met het VenSpec-H-instrument.

Een paar jaar geleden werd beweerd dat de chemische omzetting van formaldehyde door vloeibare wolken een zeer grote bron van mierenzuur in de aardatmosfeer is. Nu heeft een nieuwe studie aangetoond dat dit proces verantwoordelijk is voor minder dan 10% van de bron die nodig is om het globale budget voor mierenzuur te sluiten. Het lijkt erop dat de ontbrekende bron van mierenzuur ongrijpbaar blijft!

ESA, de Europese ruimtevaartorganisatie, heeft de shortlist voor haar volgende middelgrote wetenschappelijke missie teruggebracht tot drie finalisten: M-Matisse, Plasma Observatory en Theseus. Het BIRA is betrokken bij 2 van de 3 geselecteerde kandidaten.